contact

HARTKRACHT! bestellen?

Je kunt NU mijn nieuwe cd ‘HARTKRACHT!’ bestellen, 
door € 22 over te maken op bankrekening 
NL68 RABO 0155 5178 64 
ten name van Dennis Kivit Muziekproducties
Met omschrijving: Hartkracht CD 
Stuur je adres naar info@dezanger.nl
Je krijgt de cd dan zo spoedig mogelijk opgestuurd! 
Met (of zonder) handtekening ; )
En als je wilt stuur ik je de CD ook direct digitaal toe!

Je kunt de CD ook alleen digitaal ontvangen!
Maak dan € 20 over met opmerking: Hartkracht digitaal
Naar rekening NL68 RABO 0155 5178 64 
ten name van Dennis Kivit Muziekproducties

KIJK HIER OOK EENS NAAR!